(Source: baptisms)

(Source: o-g-grand)

tresviri:

T R E S V I R I   Fate loves the fearless.

tresviri:

T R E S V I R I   Fate loves the fearless.

(Source: michaelpittdaily)

tresviri:

T R E S V I R I   Fate loves the fearless.

tresviri:

T R E S V I R I   Fate loves the fearless.

(Source: michaelpittdaily)